การวัดผลช่วยให้คุณเข้าใจผลลัพธ์ที่คุณสนใจ และช่วยให้ข้อมูลแก่คุณในการตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่จะดำเนินการเป็นลำดับถัดไปได้